O nás (historie)

Ordinace byla poprvé uvedena do provozu v srpnu 1993 po náročné přestavbě původně k demolici určeného drážního domku- tzv.“vechtru“.

V objektu byla vybudována ordinace pro malá zvířata, obchod s chovatelskými potřebami a na přilehlém pozemku též 7 kotců, které sloužily jako městský útulek pro zatoulané a opuštěné psy. Po menších úpravách slouží ordinace a obchod našim klientům v nezměněné podobě dodnes. V roce 2002 byl dokončen nový objekt městského útulku pro zatoulané a opuštěné psy v areálu čistírny odpadních vod.

V současné době je útulek provozován technickými službami města. Veškerou veterinární péči zajišťuje naše ordinace.